Ree, Edmund

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Edmund Ree (1920-2005). Foto: Moss Dagblads arkiv / Moss by- og industrimuseum. Fotograf: ukjent

Edmund Ree (1920-2005) ble født i Oslo, men vokste opp og var bosatt på Jeløy. Sønn av Ørnulf og Ebba Ree, født Kjær.

Edmund Ree flyttet til Jeløy som ettåring og vokste opp blant kunstnere. Opplevelsene på Jeløy og i Moss ble utgangspunkt for hans kunstneriske virksomhet. Foruten en rekke fjellturer til i første rekke Vågå og Tynset var Edmund Ree mange år på besøk i Sør-Spania. Fra alle steder han var, brakte han tilbake fargerike tegninger og malerier av natur, bebyggelse og mennesker. Hans portretter, kulturlandskap og hestemotiver kjennetegnet utstillingene.

Sin utdannelse hadde Edmund Ree fra Statens håndverks- og kunstindustroskole i Oslo med Carl von Hanno og Per Krohg som lærere 1939-1940 og Det illegale akademi under Axel Revold og Jean Heiberg 1940-1945. I 1957 og 1960 fikk han Schäffers legat, i 1959 Moss kommunes stipend og i 1967 Romsdalsstipendet. Foruten de mange studiereiser rudt om i Norge og til Spania besøkte han også Italia, Hellas, Frankrike, Nederland, Danmark, Israel og Azorene.

Barne- og ungdomstidens somrer på Tynset preget hans arbeid og interesser gjennom livet. I 1949 giftet han seg med Edith Brandsnes fra Nordre Osen, og de bodde i Åmot kommune med sine barn Viggo og Elisabeth fram til 1958. Årene i Østerdalen var også viktige for hans kunstproduksjon. I tillegg til selve kunstutøvelsen var Edmund Ree kunstanmelder for Moss Avis i perioden 1965-1973, og han var medlem i Norske Billedkunstnere, Unge Kunstneres Samfunn og Landsforeningen Norske Malere. I en periode var han styremedlem i Østfold Bildende Kunstnere.

Edmund Rees utsmykninger inkluderte altertavle i Bjorelvens kirke på Senja i 1955 og Osen kirke i 1954, og han er innkjøpt av bl.a. Moss kommune, Moss Kunstgalleri, Schäffergården, Bergen Billedgalleri og Horten og Borre Kunstforening. For sin far illustrerte han boken Varna skipreide mot bakgrunn av almen norsk historie i 1947 samt i en rekke egenproduserte historiske artikler i Moss Avis. Edmund Ree deltok seks ganger på Høstutstillingen i perioden 1946-62 og hadde separatutstillinger over store deler av landet gjennom sin karriere. I Moss Kunstforening stilte han ut flere ganger fra 1950, og han hadde i en årrekke salgsutstillinger på Hoppern skole å Jeløy.

Ved siden av sin virksomhet som kunstner engasjerte Edmund Ree seg for å ta vare på kulturlandskapet og naturen på Jeløy og rundt Moss, og i denne sammenhengen var han medlem i Moss kommunestyre i 12 år som representant for Kristelig folkeparti. Han var en nøkkelperson i arbeidet som i 1983 endte opp i etableringen av Søndre Jeløy landskapsvernområde. I 2019 ble det i tilknytning til denne innsatsen avduket en byste av ham på Varden på Jeløy. En av Edmujnd Rees interesser var historie – særlig steinalderen og kongesagaen, og han leverte tusener av oldsaker fra Mosseområdet til Historisk Museum i Oslo. Han var dessuten en aktiv idrettsmann gjennom det meste av sitt liv og dyrket økologiske grønnsaker i egen hage i Torderødskogen.


IE 11.05.2020


Han var kunstmaler, friluftsmenneske og idrettsmann, skribent og naturvern-entusiast.

Har som kunstner malt mange motiver fra Jeløy - særlig fra Ramberg og Alby - og fra strøket ved Mossefossen og Konventionsgården, samt fra Vågå og Spania.

Han hadde sin første utstilling i Moss i 1940. Han har vært formann i Moss Naturvernforening og kjempet mot nedbygging av Jeløy-landskapet. Har også samlet en mengde oldsaker som vitner om den eldste bosetting på Jeløy og ellers i Mossedistriktet.

Edmund Ree var også opptatt av lokalpolitikk og representerte Kristelig Folkeparti i Bystyret i flere perioder.


Kilder:

  • Moss Magasinet 2005, Knut Grenå
  • Elisabeth Ree
  • Viggo Ree

---

IE, FCB, PE