Rygge

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Rygge, tidligere selvstendig kommune, fra 2020 en del av Moss kommune. Rygge har en kystlinje på 35 km. Før sammenslutningen hadde Rygge 16.158 innbyggere. Med sine 74 kvadratkilometer var Rygge en relativt liten kommune. Av dette arealet er 29 kvadratkilometer dyrket jord og 21 kvadratkilometer skog.

En lang rekke av kulturminnefunn viser at det har bodde mennesker her siden steinalderen. Raet fra istiden går tvers gjennom Rygge og etterlot seg god dyrkbar jord. Spor av bosetting kan føres 6000 år tilbake. 40 gårder var ryddet for 4000 år siden. Senere er 160 gårdsbruk kommet til.

Rygge er en landbrukskommune, men er også preget av Rygge hovedflystasjon, store boligområder som Øreåsen, Halmstad og Ekholt, landskapsvernområder som rundt Værne Kloster, feriesteder som Larkollen, Fuglevik og Årefjorden, med til sammen 1003 hytter og ett hotell.

Selv før kommunesammenslutningen samarbeidet Moss og Rygge tett om en rekke offentlige oppgaver som vann, avløp og renovasjon, og kulturskole.

Grensen mellom Moss og Rygge gikk fra grensen mot Våler i Vansjø, nord for Feøya, rundt Årvolltangen, langs Mosseelva, inn Ørebukta, langs Øreveien, Høydaveien, Varnaveien, Rabekkgata, Borgermester Aases vei, og Bakkeveien ned til sjøen.

Navnet Rygge kommer av Ryggiof, som var det gamle navnet på Rygge prestegård.


Kilder:

  • Rygge museumArtikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt (EV)