Feøya

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Feøya ligger sør for Dillingøya og er skilt fra Ryggelandet av Fiulstadsundet, men øya hører til Moss kommune (Rygge). (2017)

Feøya ligger i Vestre Vansjø naturreservat opprettet i 1992 og er delt i to deler som holdes sammen av en strime beitemark. I biskop Jens Nilssøns visitasbok fra 1594 fortelles det at det er to Feøyer, så vannstanden har vært høyere enn i dag. Navnet Feøya forteller at øya ble brukt som beiteområde fra gammel tid. Funn av flintredskaper viser at det har bodd folk her allerede i steinalderen. En gravrøys er også påvist. I nyere tid har det også vært et lite gårdsbruk på øya. De siste beboerne forlot Feøya i 1961. Feøya har ligget under flere gårder i Rygge, men på begynnelsen av 1800-tallet var beboerne husmenn under Evje herregård.

En dramatisk historie knytter Feøya til den svenske skredderen Peter Westerström. Han besøkte husmannsfamilien der flere ganger før han drepte fire personer i Hobøl i desember 1808. Han ble halshogd i Moss 27. oktober 1809. På den østre delen av øya ligger Gruva – et dagbrudd der det ble tatt ut kvarts og feltspat. Dette ble utskipet via Moss til bruk i glassindustrien og keramikk – og porselensproduksjon. Til og med terrengløp har blitt arrangert på Feøya i 1930-åra.


Kilder:

  • Rygge 3
  • Biskop Jens Nilssøns visitatsbøger og reiseoptegnelser 1574 – 1597
  • Ondskap. Torgrim Sørnes hjemmeside.
  • Vansjø – i hjertet av Østfold
  • Forskrift om vern av Vestre Vansjø naturreservat, Moss og Rygge kommuner 1992PE