Rygge soroptimistklubb

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Rygge soroptimistklubb

SI Rygge ble stiftet 14. mars 1981, chartret av Moss soroptimistklubb. Soroptimist International er en upolitisk verdenssammenslutning av klubber der medlemmene er yrkeskvinner. Uten hensyn til rase, religion og politisk innstilling arbeider organisasjonen for internasjonal forståelse og vennskap, fremme av menneskerettighetene, bedring av kvinnens stilling i alle samfunn (female empowerment), respekt og forståelse for andres arbeid. Organisasjonen har konsultativ status i FN og i Europarådet. I sum: en global stemme for kvinner med et fokus på utdannelse, miljø, helse og likestilling.

SI Rygge ledet Norgesunionen av soroptimister 2007-2009, og klubben har chartret 2 klubber: SI Follo og SI Nisporeni, Moldova. SI Rygge har to hovedprosjekter i 2020: assistanse til Fontenehuset i Moss og Nispoeni (restaurering av brønner og drikkevann, sykehusrehabilitering, engelskundervisning, sommerskole for vanskeligstilte barn).SHU