Rygge ungdomsskole

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Rygge ungdomsskole erstattet tre tidligere ungdomsskoler, på Øreåsen, Halmstad og Ekholt. Foto: JK (2020)

Rygge ungdomsskole i Larkollveien 7 i Rygge ble åpnet i august 2016 og er ungdomsskole for elevene fra alle Rygges fem barneskoler. Ungdomsskolen er bygget for å kunne romme 720 elever og ved oppstart var det omlag 550 elever. Den erstattet tre tidligere ungdomsskoler, nemlig Øreåsen, Ekholt og Halmstad ungdomsskoler. Skolebygget inneholder i tillegg et kombinasjonsbibliotek og flerbrukshall. Ungdomsskolen har en egen avdeling Klypen, for elever som trenger ekstra assistanse. Elevene kan også velge arbeidslivsfag som alternativ til fremmedspråk. Ungdomsskolen har et eget helseteam på seks, med helsesøstre, psykolog, ruskonsulent og psykiatrisk sykepleier som kan hjelpe elevene når de trenger det.

Skolen er en selvstendig resultatenhet med rektor som daglig leder. Alle skoler har et forelderutvalg og et elevråd. Samarbeidsutvalget er skolens øverste rådsorgan. I utvalget sitter foruten representanter for skolens ulike brukergrupper, en politisk representant. Ved Rygge ungdomsskole ligger kommunens kombinasjonsbibliotek som heter Rygge Bibliotek. Biblioteket fungerer både som et skolebibliotek og et folkebibliotek. Skolen er sertifisert som Miljøfyrtårn. Ungdomsskolen er også samlokalisert med kulturskolen og ungdomshelsetjenesten.

Den første ungdomsskolen i Rygge, Ekholt Ungdomsskole, ble tatt i bruk i 1964. I to år var den ungdomsskole for hele Rygge, frem til Halmstad Ungdomsskole og senere Øreåsen Ungdomsskole ble bygget. Ekholt ungdomsskole ble revet i 2014. Før den nye skolen sto ferdig på samme sted, måtte elevene gå midlertidig på Øreåsen skole i to år

Kilde:

  • Rygge kommune
  • Moss AvisEV