Søndre Jeløy skole

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Søndre Jeløy skole (Torderød skole fra 2005) er en stilig skole, selv i 2014. Fotograf: Bjørn Wisth

Søndre Jeløy skole, Folke Bernadottes gate 8, sto ferdig 17. august 1908. Denne skolen avløste den gamle Hoppern skole. Navnet Søndre Jeløy skole ble brukt fordi det også fantes en Nordre Jeløy skole ved Aas-gårdene, sør for dagens Nes Camping.

Byggetegningene var utført av ingeniør Sigurd Nilsen og murermester Mikkelsen hadde oppgaven med oppføringen. Skolen ble utvidet mot sør allerede i 1912 og fikk da også sentralvarmeanlegg. Søndre Jeløy skole fulgte fra starten byfolkeskoleloven. I 1924 kom en ny utvidelse. Nå kom gymnastikksalen mot nord, men uten toiletter og dusjer.

Under 2. verdenskrig ble skolen i perioder brukt som tysk kaserne. Etter krigen, da Jeløy herred var slått sammen med Moss by, ble skolen kalt Jeløy skole og fungerte som folkeskole og barneskole fram til 1976, da elevene ble overført til den nybygde Ramberg skole. Etter 1976 var skolen lenge spesialskole og instrumentakademi, men i 2005 ble bygningen tatt i bruk som privatskole under navnet Torderød skole.


Bestyrere, overlærere og rektorer:

  • H. Busæt, 1908-??
  • Rumohr Aarvold, ??-??
  • Hagbart Foss, ??-1961
  • Lillian Antonsen, 1963 - ??
  • Bjørn Hansen, ??- 1976


Kilder:

  • Moss 1814-1914 (Moss 1914)
  • Moss Bys Historie, bind 3 (Moss 1994)
  • Knut Lindman, Moss
  • Moss Avis 1908Artikkelen er skrevet av: Per Edfeldt (PE)