Hoppern skole

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Hoppern Ungdomsskole med idrettshall. (2019). Foto JK.
Hoppern Ungdomsskole nybygget i 2019. Foto JK.
Den første Hoppern skole fra 1856 til 1895. Trehuset ble tatt ned i Tronvikveien og flyttet til Krabben. I dag (2014) er huset privatbolig. Fotograf: Bjørn Wisth

Den nye Hoppern ungdomsskole i Tronvikveien 36 ble åpnet 19. august 2019, to år etter at den gamle skolen fra 1957 ble revet. Den nye skolen er på ca. 6000 kvadratmeter med plass til 450 elever fordelt på fem parallellklasser og ca. 50 ansatte. I en egen bygning ligger idrettshallen, som har eget navn: Hoppern Idrettshall. Selve hallen rommer fem hundre personer. Idrettshallen på ca. 2300 kvm. har 200 tribuneplasser. Begge husene er bygget i massivtre og tilfredsstiller samtlige av kravene til passivhus. Med solcellepanel på begge takene skal skolen være selvforsynt med elektrisitet. Skolen er tegnet av Østavind Arkitekter.

Men det har vært skole på Hoppern lenge før dette sto ferdig. Den første skolebygningen kom i 1856 og besto av ett klasserom pluss leilighet for læreren. Denne trebygningen ble tatt ned og flyttet til (Krabben) i 1895, da en ny skole ble satt opp på samme tomt på Hoppern (nå Tronvikveien 34.) Denne hadde to avdelinger, en for småskolen (1.-3. kl.) og en for storskolen (4.-7. kl.). I andre etasje bodde en av lærerne med familie. Skolen var i drift til 1908, da Søndre Jeløy skoleTorderød ble tatt i bruk. Bygningen er nå i privat eie.

Skolen fra 1958 var tegnet av arkitekt Tryggve Jenssen og besto av tre ”lavblokker” pluss to gymnastikksaler. Av spesialrom fantes skolekjøkken, sløydsal, aula og håndarbeidsrom. De 10 første årene fungerte Hoppern skole som barneskole for 4.-7. trinn, men fra 1969 gikk skolen over til å bli ungdomsskole. Skoleåret 1970/71 hadde skolen 21 klasser på 7.-9. trinn.

Skolen ble utvidet i 1971/72 med nye avdelinger i nedre del av skolen. Utvidelsen var tegnet av arkitekt Jan Jansen. I 2005 ble to av de tre første bygningene revet og den sørvestlige delen av tomten ble solgt til boligformål.

Den eldste skolen var tredelt. Hver klasse gikk to ganger i uken. Alle barn som bodde på øvre siden av Vestre Kanalgate gikk på Hoppern. Fra knekken der Tronvikveien starter hørte også alle barna til Hoppern. De største fagene var religion, norsk og regning. Læreren fra den eldste tiden var også en ivrig hagemann og elevene fikk ofte delta i hagearbeid.


Rektorer ved Hoppern skole/Hoppern Ungdomsskole:

Periode _ Navn
1958-1966 Johs. Berntzen-Øie (1896-1973)
1966-1995 Egil Kingren
1995-1997 Bjørn Gullesen
1997-1999 Steinar Heien
1999-2007 Else Margrethe Halvorsen
2007-2014 Jens Kristian Aamold
2014- Kristin Borge Jensen


Kilder:

  • Hoppern skole 25 år 1958-1983
  • Moss AvisPE og EV