Skatteetaten

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Skatteetaten, Bernt Ankers gate 17, (Ankers Hus) på Verket. 180 medarbeidere i Moss. Hovedoppgavene til Skatteetaten er å skrive ut forskuddsskatt, kontrollere grunnlaget for oppgavene fra skatte- og avgiftspliktige og tredjepart, fastsette og kontrollere folketrygdavgifter og skatt på formue, fastsetting og innkreving av merverdiavgift og særavgifter, kontroll av og tilsyn med de kommunale skatteoppkrevernes innkreving av direkte skatter og arbeidsgiveravgift samt forvaltning av Folkeregisteret.

Statens innkrevingssentral ble fra 1. januar 2015 en del av Skatteetaten. Etaten overtok 1. januar 2016 fra Tolletaten ansvaret for å forvalte særavgiftene for registrerte avgiftspliktige og innkreving av særavgifter, toll og innførselsmerverdiavgift. Fra 1. januar 2017 overtok etaten også forvaltningsansvaret for innførselsmerverdiavgift og særavgiftene for de uregistrerte avgiftspliktige.

Kilde:

  • regjeringen.no

Tekst: Elisabeth Vogt (EV)