Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Skole-, oppvekst- og kulturutvalget (SOK) i Moss består av 9 medlemmer som er valgt av Bystyret, fortrinnsvis blant dets medlemmer og varamedlemmer. Bystyret velger leder og nestleder. Representant for Ungdommens bystyre har møte- og talerett. Utvalget har ansvaret for skoler og barnehager, skolefritidsordning, voksenopplæring, kulturskole, bibliotek, museum, kunst og kultur (herunder idrett), fritidsklubber, tilskuddsordninger til det frivillige organisasjonslivet, nærmiljøtiltak, vennskapsbyarbeid, barnevern, helsestasjoner og skolehelsetjenesten.


Kilde:

  • Fakta om Moss 2008-2010Artikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt (EV)