Ungdommens bystyre

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Ungdommens bystyre i Moss (UBM) ble opprinnelig etablert i 1963 og reetablert i 2003. I 2020 ble det erstattet av Medvirkningsrådet for ungdom.

Ungdommens bystyre skulle være et ungdommelig kopi av bystyret, med like mange representanter som de voksne og med riktige forholdstall fra de enkelte partiene. En av hovedsakene som Ungdommens Bystyre den gang konsentrerte seg om, var at Moss kommune burde kjøpe hele Albyeiendommen av Biørn Biørnstads dødsbo. Noe de også fikk de voksne med på. Men fordi de unge medlemmene skulle videreutdannes, ble Ungdommens Bystyre nedlagt etter bare to år.

I 2003 ble det reetablert i en noe annen form: UBM skulle nå være partipolitisk uavhengig og ha 23 representanter: En fra hver skole i Moss, og syv representanter fra organisasjoner og lag. Hensikten var å øke ungdoms samfunnsengasjement.

Ungdommens bystyre hadde minst fire møter i skoleåret og skulle diskutereaktuelle saker for barn og unge. Ungdommens bystyre var også høringsorgan i saker som berører barn og unge. En større sak som de tok opp år etter år, var å få en skikkelig skateboard-rampe. Den ble realisert på Myra i 2012. Ungdommens bystyrerepresentanter hadde også møte- og talerett i skole- og oppvekstutvalget. De skulle drive ungdomspolitikk ut fra egne ønsker og meninger, og disponere, prioritere og fordele (etter søknad) et årlig beløp som Moss kommune har bestemt.


Kilder:

  • Erik Roth Nilsen
  • Moss kommuneEV