Ungdommens bystyre

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Ungdommens bystyre i Moss (UBM) ble opprinnelig etablert i 1963 og skulle være et ungdommelig kopi av bystyret, med like mange representanter som de voksne og med riktige forholdstall fra de enkelte partiene. En av hovedsakene som Ungdommens Bystyre den gang konsentrerte seg om, var at Moss kommune burde kjøpe hele Albyeiendommen av Biørn Biørnstads dødsbo. Noe de også fikk de voksne med på. Men fordi de unge medlemmene skulle videreutdannes, ble Ungdommens Bystyre nedlagt etter bare to år.

I 2003 ble det reetablert i en noe annen form: UBM skal nå være partipolitisk uavhengig og ha 23 representanter: En fra hver skole i Moss, og syv representanter fra organisasjoner og lag. Hensikten er å øke ungdoms samfunnsengasjement.

Ungdommens bystyre har minst fire møter i skoleåret og skal diskutere saker som er aktuelle for barn og unge. Ungdommens bystyre er også høringsorgan i saker som berører barn og unge. En større sak som de tok opp år etter år, var å få en skikkelig skateboard-rampe. Den ble realisert på Myra i 2012. Ungdommens bystyrereperesentanter har også møte- og talerett i skole- og oppvekstutvalget. De skal drive ungdomspolitikk ut fra egne ønsker og meninger, og skal disponere, prioritere og fordele (etter søknad) et årlig beløp som Moss kommune har bestemt.


Kilder:

  • Erik Roth Nilsen
  • Moss kommuneSkrevet av Elisabeth Vogt (EV)