Solgård Avfallsplass

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Solgård Avfallsplass ble etablert i 1978. Her fra mottaket for avfallssortering i mai 2014. Fotograf: Bjørn Wisth


Solgård Avfallsplass, Industriveien 81 i Moss. Eies av Movar

Solgård Avfallsplass ble etablert i 1978 og er hovedavfallsplass for kommunen. Den har utviklet seg til en moderne miljøbedrift med en rekke aktiviteter.

Virksomheten har følgende hovedaktiviteter:

  • Gjenbruksstasjon
  • Deponering av avfall
  • Godkjent mottak for næringselektronikk (RENAS)
  • Kompostering av hageavfall
  • Mottak for farlig avfall
  • Omlastningsstasjon for husholdningsavfall
  • Lagerhold for husholdningsrenovasjon
  • Mellomlager av slam
  • Kompostering av oljeholdige masser
  • Uttak av stein

Avfallsplassen tar også i mot havarerte fritidsbåter.

Solgård Avfallsdeponi utvikler årlig 5,5 millioner kubikkmeter biogass fra det deponerte avfallet. Gassen fraktes i en gassrørledning under E 6 til Mosseporten Næringspark, hvor gassen brukes til produksjon av elektrisitet og fjernvarmevarmtvann.

Tidligere avfallsplasser i Moss er Tykkemyr, Lusetjern ved Solgård Industriområde, på bysiden av Værlebukta og på vestsiden av Trolldalen.

Kilde: Bedriftens hjemmeside.EV