Sponvika

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Sponvika, området ved Mosseelva på oversiden av Mossefossen. Tidligere kalt Kullebunden eller muntlig Kølabånn. Her ble fløtetømmeret i Vansjø tatt i land og fraktet ned til sagbrukene langs Mosseelva. 150 mål er fra 2013 regulert for boligbygging på Verksåsen.

Sponvikdammen ble demmet opp i 1886, etter at det var utsprengninger lengre opp i Mosseelva, i øvre og nedre Vrangen. Da ble en del av Gjerrebogenjordet satt under vann. Men dammen ble i 1943 flyttet til Klova like ovenfor Mossefossen, der dagens klappedam nå ligger.

Demningen i Sponvika var til nytte for noen og skapte problemer for andre. Vannstanden i Vansjø har i flere hundre år forårsaket konflikter. De som nyttiggjorde seg vannet i fossen – sagene, møllene, annen industri – ønsket jevn vannføring gjennom året. De ville at vannet om våren skulle holdes tilbake for senere bruk. Mot dem sto bøndene i distriktet, som fikk oversvømmelser på jordene sine, og det ville de selvsagt unngå. I nyere tid er flom også sett på som et miljøproblem.


Kilder:

  • Moss Avis
  • J.H. Vogt: Glimt fra Moss gjennom 700 år
  • Moss Historielags Kulturminner

EV