Bøker og hefter om Moss

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Bøker og hefter om Moss - ordnet etter utgivelsesår

Det er utgitt en lang rekke bøker og hefter om ulike sider ved Moss.

Her følger en oversikt over publikasjoner av forskjellig slag, som alle finnes i Lokalsamlingen ved Moss Bibliotek i Møllebyen.

Lista er ordnet etter utgivelsesår og inneholder foreløpig ca. 90 publikasjoner, den er ikke komplett. Med søkeordet "Bøker / hefter... " finner du den ordnet alfabetisk etter forfatterens navn.

- Moss bys historie, bind 1. (Leif Andressen, 1984)
- Moss bys historie, bind 2. (Nils Johan Ringdal, 1989)
- Moss bys historie, bind 3. (Nils Johan Ringdal, 1994)

- Dagbok ved Riksforsamlingen på Eidsvold 1814. (Moss bys representant Gregers Winther Wulfsberg, opptrykk 2014)
- Beskrivelse av Kjøbstaden Moss. (David Vogt, 1834)
- Kjøbstaden Moss (Frederik A.Z. Sandberg, 1886)
- Fra det gamle Moss (Richard Olsen, 1901)
- Moss 1814 - 1914. Bidrag til byens historie. (Jens R. Schreiner, 1914)
- Mossiana fra ældre tider. (Oluf P. Nyquist, 1926)
- Moss kommunale høiere skole 1832 - 1932. (Emil Eliassen, 1932)
- Moss Bymerke. (Hallvard Trætteberg, 1934)
- Moss før og nu. (Ørnulf Ree, 1937)
- Moss, Oslofjordens industrisentrum. (Red. Per Schulstad, 1937)
- Mosseutstillingen 1937. Jubileumskatalog juni - september 1937. Opptrykk 2017.)
- Et møllefirmas historie. Moss Aktiemøller 50 år 1891 - 1941. (E.W.Erichsen, 1941)
- Skibsbygging i Moss 1 og 2. (Adler Vogt L.J. Vogt 1941)
- Fra småbylivet i Moss. (Jørgen Herman Vogt, 1946)
- Personalia fra det gamle Moss (Adler Vogt, 1946)
- Moss Jernverk - "et af de skjønneste Anlæg i Staten" (Lauritz Opstad, 1950)
- Et handelshus gjennom 150 år. M.Peterson og Søn 1801-1951. (I. Kittilsen / Per Schulstad, 1951)
- Moss Sparebank 1826 - 1951. (Per Schulstad, 1951)
- Håndverket som skapte byen. (Ørnulf Ree, 1953)
- Glimt fra Moss gjennom 700 år. (J. H. Vogt, 1954)
- Moss Lysverkers historie. Moss Gasværk 100 år, Moss E-verk 50 år (Sverre Skaug, 1956)
- Moss kirke gjennom 350 år. (Ludvig Larssen, 1961)
- The Norwegian Lady and the Wreck of the Dictator. (William O. Foss)
- Fra Moss Middelskole til Moss Gymnas. Einar Pedersen, 1967) 
- Moss som den var. J.H. Vogt, 1970)
- Gatenavn i Moss. (Alf Herland, 1970)
- Mossehåndverk i ladested og kjøpstad 1873 - 1973. (Henry Brinchmann, 1973)
- Hjemmestyrkene i mossedistriktet 1940 -45. (Torer H. Frøyset, 1975)
- Med Moss Avis gjennom 100 år, 1876 - 1976. (J.H. Vogt, 1977)
- Helly-Hansen i 100 år, 1877 - 1977. (Mentz Schulerud / Magnus Brostrup Landstad, 1977)
- Jeløyvandringer. (Eva og Tor Alfarnæs, 1980)
- Skolen ved Kirkeparken  150 år. (Halfdan Hermansen, 1982)
- De historiske hendelsene i Moss 1814. (Per Edfeldt, 1989)
- Kambo i nåtid, fortid, framtid. (Solveig Haug Urdal, 1989)
- Moss Folkeskole / Skarmyra skole 100 år. 1891 - 1991. (Per Edfeldt et al., 1991)
- Byoriginaler og andre kjentfolk i Moss. (Frank Berg, 1991)
- 40 trivelige turer i Moss og omegn. (Tor Schmedling / Knut Arild Melbøe, 1991)
- Trio Vings historie. Norsk låshistorie gjennom 130 år. (Tor Sørnes, 1992)
- Moss Klub og Balselskabs historie 1792 - 1992. (Rino Thorne, 1992)
- Bastøfergene 100 år. (Helge Ryggvik / Espen Søilen 1992)
- Moss Korforening 1920 -95. (Arne Ludvigsen, 1995)
- Lokalhistorien om Krapfoss. (O. Olsen et al., 1995)
- Torderød og andre Chrystiehjem. (Arnulf Johannessen, 1995)
- Herregårdskultur på Jeløy. (R. Kristiansen, 1995)
- Frigjøringsjubileet 1995. (Erik Brynhildsrud / Fredrik Th. Bolin et al., 1995)
- Mossekvinner 1. (Arnulf Johannessen / Ragnar Onsaker, 1996)
- Mossekvinner 2. ( Arnulf Johannessen / Ragnar Onsaker, 1997)
- Mossekvinner 3.  (Arnulf Johannessen / Ragnar Onsaker, 1999)
- PLM Moss Glassverk 1898 - 1998. (Finn Saugestad, 1998)
- På kjente stier. (Jan Erik Utberg)
- Hjemmestyrkene i mossedistriktet 1940 - 45. (Knut Lindman / Erling Ree-Pedersen, 1999)
- Motstandskamp og dagligliv i mossedistriktet 1940 - 45. (Knut Lindman / Erling Ree.Pedersen, 1999)
- Mossavisa. (Olav Zakariassen, 2002)
- Moss Arbeiderparti gjennom 100 år. 1905 - 2005. (Per Edfeldt, 2005)
- Moss Arbeidersangforening. En gledesspreder gjennom 110 år. (Per Edfeldt, 2005)
- Moss Fotballklubb gjennom 100 år. (Per Vold, 2006)
- For alltid Jeløy. (Edmund Schilvold, 2006)
- Skulpturer i Moss. (Ivar Ernø, 2006)
- Brennevinsproduksjonen i Moss på 1800-tallet. (Per Edfeldt / Finn Saugestad, 2007
- Kritt og kunnskap. Skolen ved Kirkeparken 1832 - 2007. (Åsmund Svendsen, 2008)
- Kambo - Norges Detroit. Bil- og bygningshistorie. (Ivar Erlend Stav / Torill Wyller, 2008)
- Det gule huset ved Kanalen. (Kirsten Wiik 2009)
- Steinar Christensens Refsnesfriser. (Arnt Fredheim 2009)
- Liv og arbeid ved IL-O-VAN 1945 - 2008. ( Jan-Erik Olsen, 2011)
- Moss i våre hjerter - Glimt fra Enggaden / Dronningens gate (Karin Behn Skjævestad 2012)
- Moss i våre hjerter - Glimt fra hverdagslivet  i okkupasjonsårene. (Karin Behn Skjævestad 2013)
- Moss i våre hjerter - Glimt fra Henrich Gerners gate. (Karin Behn Skjævestad 2015)
- Skråblikk på lokalhistorien I.  Gunnar Walter Richter Johansen, 2010)
- Skråblikk på lokalhistorien II.  (Gunnar W. R. Johansen, 2012)
- Skråblikk på lokalhistorien III. (Gunnar W. R. Johansen, 2014)
- Skråblikk på lokalhistorien IV.  (Gunnar W. R. Johansen, 2017) 
- Ett år på Jeløy (Anders Jørgensen)
- En kanalgutts erindringer - oppvekst og arbeid 1930 - 58, bl.a. på Moss Værft og Dokk. ( Henry W. Brinchman , 2012)
- Mossingær - til sjøs, på brygga og på "Værven" (Lennart Fløseth / Jon Gundersen, 2012)
- Kubberød og Bergersborg på Jeløy. (Jon Gundersen, 2013)
- 49 år i sol og regn - arbeidsdager ved Helly-Hansen og Hansen Protection. (Irene Torstenson, 2013)
- Et arbeidsliv på Cellulosen. (Bjørn A. Grønna, 2014)
- Minner fra arbeiderstrøk. (Lennart Fløseth / Jon Gundersen, 2014)
- Veien til Mossekonvensjonen 14.08 1814. (Åsmund Svendsen, 2014)
- Konvensjonsgaarden på Moss Verk. (Åsmund Svendsen, 2014)
- Moss, byen som tapte ansikt. (Espen Vinje, 2016, foto: Johan Rynnås)
- Livet på Låsen. Minner fra TrioVing og VingCard  ( Aud Christiansen, Terje Casper Halvorsen et al. 2015)
- Byen som tapte ansikt. ( Espen Vinje / Johan Rynnås 2016)
- Mossinger i Moss (Espen Vinje, 2017, foto: Johan Rynnås)
- Skoleminner - historien om elevene og lærerne i folkeskolen og grunnskolen i Moss.(Lennart Fløseth / Jon Gundersen, 2017)
- Mosseskogen - Kambo. Fra Mossefossen til fylkesgrensa. (L. Brandsæter / Solveig Haug Urdal et al., 2017)
- Skulpturer i Moss og Rygge. (kun digital) (Ivar Ernø / Fredrik Chr. Bolin, 2017)
- Strandsitteren. Tidsskrift for Moss Historielag. (Red. Oddvar Aasen et al., ca. 40 hefter à 32s. er utgitt fra 2005 - des. 2018)
- Moss Schakklub - 100-åringen som er 115 år. (Oddvar Aasen, 2018)

Samlet og skrevet av Jørgen Ludvigsen (JL)