Bilskilt i Moss

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
B-skilter på bilene i Kongens gate ved Storebro og Fossen vinteren 1967. Her en Bedford lastebil med skiltet B-8611 og personbilen til høyre har B-7161. Foto: Moss Dagblads arkiv / Moss by- og industrimuseum. Fotograf: Bjørn Wisth

BILSKILT. Norge har hatt 3 forskjellige registrerings-systemer. I det første systemet fra 1899 hadde amtene (i dag fylke) og byene sine egne registre. De første bilene ble i hovedsak importert av forhandlere i Kristiania (i dag Oslo) og ble registrert der. Når bilene ble solgt videre til nye eiere andre steder i landet beholdt disse som oftest skiltet fra Kristiania. Biler som ble importert direkte til andre byer enn Kristiania fikk ofte lokale skilt.

Den første kjente bilen i Moss var en Oldsmobile. Den ble registrert 2.7.1906 på politimester Fürst, antagelig med skilt fra Kristiania politikammer. Den neste registreres 27.7.1908 på slakter P. Brandstrup. Den bilen fikk lokalt skilt MOSS 1. Så 15.10.1910 registrerer Hans Ombudstvedt en Brennabor på skiltet Kria 345 fra Kristiania politikammer.

Det neste systemet ble innført fra 1.4.1913. Nå kom fylkes-bokstavene. Smålenenes Amt (fra 1.1.1919 Østfold fylke) fikk bokstaven B. Nummer-seriene ble fordelt mellom politikamrene. Moss politikammer fikk først B-1 til B-50, senere i tillegg seriene 451-550, 1201-1400, 2201-2500 og 4001-4500. Tidlig i 1930-årene ble nummerseriene omfordelt mellom alle landets politikamre. Moss politikammer fikk nå serien B-6000 til B-9999. Alle kjøretøy ble omregistrert. De lave numrene i Moss ble overført til Sarpsborg politikammer. Antall kjøretøy vokste stadig, og Moss politikammer fikk etterhvert i tillegg B-30000 til B-39999 og B-80000 til B-85000. Fra 1967 fikk Moss også B-800000 til B-899999. Alle politikamre fordelte nummerseriene sine på forskjellige grupper kjøretøy. På drosjeskiltene i Moss sto det etter krigen B-9700 til B-9750 DROSJE, hvor de 2 siste tallene var løyvenummeret. På bussenes skilter sto det B-9800-og oppover og RUTEVOGN.

Da skiltene fra 1.4.1971 skulle få nåværende utforming med 2 bokstaver og 4 eller 5 tall var det uvanlig mange fra distriktet som kjøpte seg ny bil, i håp om å få det første skiltet: AX 10000. Bilsakkyndige var ikke stemt for loddtrekning, kjøpte seg ny bil og tok skiltet sjøl.

Etter drøye 38 år – høsten 2009 – var 90 000 kjøretøyer blitt registrert i vårt distrikt, og dermed måtte man begynne med skiltene AY 10000 -. Etter knapt 10 år - i juni 2019, hadde 30 000 nye kjøretøyer blitt registrert i vårt distrikt, og man passerte AY 40000.

Moss trafikkstasjon er også tildelt bokstavkombinasjonene AZ, BA og BB. Høsten 2014 ble registreringssystemet i Norge lagt om for motorsykler og tilhengere med 4-sifrede skilt. Bokstavserier fordeles nå fortløpende til trafikkstasjonene slik at det heretter ikke lenger vil være mulig å se helt sikkert hvor disse er førstegangsregistrert. For biler med 5-sifrede skilter ble det ikke gjort endringer. Tidlig i 2015 ble det gjort en feiltildeling ved at en serie BB 10000-BB 10900 ble tildelt Ørsta trafikkstasjon. Disse bilene er altså ikke fra Moss.

Det kjører nå også mange elektriske biler i Moss med skiltene EL, EK, EV og EB, og en del gassdrevne busser med skiltene GA.
Artikkelen er opprinnelig skrevet av Jørgen Ludvigsen (JL) og utvidet av Ole Bjarne Mosland (Obm2)