Carlberg-undergangen

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Carlberg-undergangen er en trafikkmessig utfordring for bilistene, fordi det er vanskelig å se om det kommer biler i mot. Foto: JK (2020)
Togene suser forbi over bilene, inntil jernbanen skal gå i tunnel. Foto: JK (2020)
Skjev veiføring skaper dårlig oversikt for trafikantene gjennom Carlberg-undergangen. Foto: JK (2020)

Carlberg-undergangen er en del av Værne Kloster Kulturlandskapsvernområde som kulturminne. Da jernbanetraseen gjennom Moss og Rygge ble bygget på 1870-tallet, var ikke Dyreveien ført frem til Carlberg gård. Jernbaneundergangen ble bygget for å sikre veiforbindelsen mellom Carlberg og Baug som hørte inn under gården. Derfor fikk undergangen sin skjeve veiføring. Dyreveien ble først ført frem til Carlberg i 1880. Flere gravhauger ble ødelagt da jernbanesporene og undergangen ble lagt her.

Da jernbanen ble sabotert av hjemmefronten i mars 1945 for å hindre at tyske tropper ble overført fra Norge til Tyskland, ble jernbaneskinnene sprengt ved Carlbergundergangen på samme måte som på Klevberget, nordre Dyre og Rygge stasjon.


Kilde:

  • Magne Berggren
  • Arnulf Johannessen i Moss magasinet 2013EV