Evje Herregård

Fra Moss byleksikon
Sideversjon per 18. okt. 2022 kl. 12:47 av EV (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk
Evje Herregård slik gården så ut før 2. verdenskrig. Arkivfoto fra Nasjonalbiblioteket/Mittet & Co

Evje Herregård er en av Rygges to herregårder, den andre er Værne Kloster. Evje består av 2627 mål, med skog, dyrket mark, innmarksbeite og en 18 hulls golfbane som er langtidsutleid til Evje Golfpark.

Navnet Evje betyr "vik med slamfylte bredder". Det var her man hentet gytje til Moss Kurbad på 18- og begynnelsen av 1900-tallet. En mengde gravhauger fra Bronsealderen og graver fra Jernalderen vitner om at Evje har vært bebodd i godt over 2000 år. 7 gravhauger fra bronsealderen er registrert på Evjes grunn. Spor etter vollgraver vitner også om at det har vært en borg her. Hovedbygningen på gården har vært brent eller revet mange ganger og nye er bygget opp. Før Vikingetiden ble Vang skilt ut fra Evje.

Evjegodset begynte å ta form på 1500-tallet, da eierne kjøpte, byttet seg til eller giftet seg til flere andre gårder, som en del av Østre Rosnes, og halve Nordre Løken. Men avga også eiendommer til Værne Kloster.

I herregårdstiden (se Dansketiden i Rygge) bodde de færreste av eierne på gården, de overlot driften av jorda til forpaktere. Mikael Sundt kjøpte Evje i 1726. Evje og Værne Kloster hadde sammen eierinteresser i 36 gårder i Rygge ved overgangen til 1800-tallet. Leilendingene klaget på at de var pålagt langt strengere arbeidsplikt enn av de tidligere eierne.

Men bare en generasjon senere ble Evje solgt ut av Sundt-slekten. Ny eier ble Peter Elieson. Kjøpet omfattet foruten hovedgården 17 andre gårder eller gårdparter i Rygge, en sag i Mossefossen og en part i Rygge kirke. I løpet av Eliesons tid på Evje ble gårdens avkastning fordoblet. Han dyrket opp en myr på gårdens sørøstre siden, det som nå kalles Nyjordet. Han kjøpte også Eldøya utenfor Larkollen, men øya ble senere overtatt av Værne Kloster.

Evje fikk eget brenneri i 1816, og det ble dyrket mye poteter, både til mat og som råstoff til brenneriet. Men korn og erter var fortsatt hovedproduktet.

Statsråd Johan Thorne (1843–1920), som overtok Evje i 1890, oppførte ny hovedbygning, stort nytt fjøs og stall, og drev gården som et mønsterbruk. Den gamle hovedbygningen fra 1715 er fredet. I 1929 overtok Edvard Aaby Evje Herregård, og gården har siden vært i denne familiens eie. Evje omfatter nå ca. 900 dekar dyrket mark. Her er det en allsidig jordbunn som også egner seg for både beitemark for husdyr. Under okkupasjonen rekvirerte tyskerne Evje Herregård, offisielt for å drive jordbruksforskning der, men det ble også holdt voldsomme fester her, med skytekonkurranser innendørs. Etter at det tidlig på 1990-tallet ble oppdaget den sterkt smittsomme og skadelige potetålen her, ble et stort område tatt i bruk av Evje Golfpark AS som bygget og leier ut golfbane til Moss og Omegn Golfklubb.

I 2020 ble Evje Herregård solgt til Johan H. Andresen, som driver oppdrett av varmblods ridehester her, pluss at det produseres fôr.


Våningshuset på Evje har skiftet stil gjennom årene etter flere branner og eierskifter. Her er det nåværende våningshuset. Foto: ES (2020)
Kilder:

  • Rygges Historie I, II, III.
  • Store Norske Leksikon
  • Moss AvisEV