Fjernvarmeanlegget

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

FjernvarmeanleggetÅrvollskogen i Rygge ble åpnet i 2017. Det eies og drives av Statskraft. Anlegget skal dekke abonnenter både i Moss og Rygge.

Fjernvarmeanlegget er et betydelig bidrag til energiforsyningen i Moss. Når anlegget er ferdig utbygd, vil det redusere skadelige klimautslipp med mer enn 8.000 tonn CO2 i året, tilsvarende utslippet fra ca. 3.000 biler. Bygging av fjernvarmeanlegget og legging av fjernvarmenett i både Rygge og Moss kommuner skaper også ringvirkninger for lokale aktører, da både lokale, regionale og internasjonale leverandører har vært med i ferdigstillelsen av anlegget.

Tradisjonelt benytter fjernvarme avfall og bioenergi som energibærere, anlegget i Moss skiller seg ut fra dette. Anleggets høye utnyttelsesgrad av spillvarme fra eksisterende industri i området er unikt i fjernvarmesammenheng. På årsbasis vil over 90 prosent av energien komme fra spillvarme.

Fjernvarmesentralen ligger på Årvollskogen i Rygge kommune, men skal koble sammen fjernvarmenettet i Rygge med fjernvarmenettet i Moss. I alt skal det legges 10 kilometer med fjernvarmerør, og i dag er 8 av disse ferdigstilt. Mossekanalen ble krysset sommeren 2015. Den siste store milepælen på utbyggingsiden var den 110 meter lange kryssingen av Mosseelva i 2017, hvor fjernvarmerørene er nedgravd. I tillegg er det lagt 330 meter fjernvarmerør gjennom et våtmarksområde ved Øreåsen.Kilde:

  • Statskraft
Artikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt (EV)