Fløgstad Nordre

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Fløgstad Nordre, Hovedbygningen , (2023) Foto JK
Fløgstad Nordre, Driftsbygningen , (2023) Foto JK
Fløgstad Nordre, Stua på Fløgstad gård , (2023) Foto JK
Fløgstad Nordre, Gammel kommode på Fløgstad gård , (2023) Foto JK


Gårdsnavn som slutter på -stad er oftest fra de siste århundrene før kristendommen ble innført. Den første delen av gårdsnavnet er vanligvis et guttenavn, navnet på han som ryddet gården. Noen ganger er det et jentenavn. Den som ryddet Fløgstad, het sannsynligvis Fljugr eller noe lignende. Bortsett fra Fløgstad, er dette navnet ellers ikke kjent. Det finnes både en gravhaug og en gravrøys på gården, og det er funnet steinøkser og spinnehjul. Dette tyder på at området har vært i bruk på ett eller annet vis langt tidligere enn da gården ble ryddet.

I 1801 ble Fløgstad delt i Fløgstad Nordre og Fløgstad Søndre.

Fløgstad Nordre har gnr. 147 og to bruksnumre, bnr. 2 og bnr. 3. Det kommer av at Fløgstad Nordre ble delt i 1840, og senere ble de to delene igjen slått sammen og drives nå som én enhet.

De nåværende eierne er Ole Konrad Fløgstad og Inger Marie Blomqvist. Gården har vært i slekten siden 1867.

Gården produserer poteter 180 daa, løk (både gul og rød) 130 daa, kål 35 daa , pastinakk 35 daa, Hokkaido spisegresskar 15 daa. Dessuten dyrkes det 180 daa korn for å få et gunstig vekstskifte. Disse grødene dyrkes delvis på egen jord, delvis på leiet jord. Videre har gården 70 daa skog. Husdyrholdet ble avviklet i 1964.

Det er ukjent når hovedbygningen ble bygd, men man vet at den ble påbygd i 1921. Den er restaurert med stor omhu.

I 2009 fikk Fløgstad Nordre både Hedrende omtale fra Rygge kommune og Rygge Museums innsatspris for påbygning av låven.


Kilder:

  • Ole Konrad Fløgstad og Inger Marie Blomqvist


JK, IE, AS