Høyvekta på Moss

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Høyvekta i dag er et kunstverk. (2017) Foto Jan Kronberg.
Høyvekta på Moss er selvfølgelig med på firkortene fra 1950. Fotokopi: Bjørn Wisth
Høyvekta på Moss ved Nedre Torv var et kjent trekk i bybildet fra 1903 fram til den ble revet i 1962. Fotokilde: Moss kommune
Høyvekta på Moss slik den så ut i begynnelsen av 1900-tallet. Vi kan skimte taket på huset rett over den taklagte "fiskebasaren" på hjørnet av Andersen & Bang. Kilde: Fotoutsnitt fra J. H. Vogts bildesamling / Moss bibliotek.

Høyvekta på Moss var i mange år et begrep for unøyaktighet. Opprinnelig var det slik at alle kjøpsteder måtte ha en vekt for å veie forbruksvarer som ble ført inn i byen - bl.a. av bøndene i omlandet. Dette kom av Konsumpsjonsskatten, som gjaldt fra 1680 til 1826 (datidens omsetningsskatt). Høy som skulle brukes av byens kuer og hester, måtte veies, og dermed navnet Høyvekta.

I 1853 ble det bygd en "veiebod" øverst i nåværende Torggata, der Torvgården nå ligger. Det er denne byvekta som ble Høyvekta på Moss. Bøndene veide sine høylass der, og det hendte at de lot hestens bakbein stå på vekta. Derfor ble det sagt at hvis ei klokke gikk galt, så "gikk den etter høyvekta på Moss".

I 1903 ble en ny byvekt bygd tvers over gaten, og den var i funksjon fram mot 1962, da den ble revet i forbindelse med oppføringen av den nye forretningsgården i Dronningens gate 1.


Kilde:PE