Huggenes

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Huggenes ligger nordøst for Raet og skråner ned mot Vansjø.

Huggenes ble sannsynligvis ryddet en gang i folkevandringstiden, kanskje ved en utflytting fra Gipsund. Folkevandringstiden varte fra ca. 400 e. Kr. til ca. 550 e. Kr. Om inndeling av fortiden i perioder, se artikkelen Jernalderen i Rygge og videre lenker derfra.

Huggenes består i dag (2024) av de tre gårdene Huggenes Østre, gnr. 156, bnr. 1, Huggenes Vestre, gnr. 157, bnr. 1 og Huggenes Mellem, gnr. 157, bnr. 2.

Inntil omkring 1 970 lå bygningene til alle tre gårdene i en tett klynge. Da ble nesten alle husene som tilhørte Huggenes Vestre erstattet av nye hus litt nord for veidelet mellom Vestre Huggenesvei og Kjellerødveien.


Kilder:


IE, AS