Kambo Marina

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Kambo Marina, Marinabakken 51, Moss – har plass til 300 båter og har stor parkeringsplass, vinteropplag på land og boblehavn. På selve marinaområdet er det anlegg for bunkring av bensin og diesel, egen kiosk og båtutstyrsbutikk.

Kambo Marina A/S er også et bergingsfirma med heving av fartøyer og sunkne gjenstander som spesialarbeidsområde. Firmaet har fem lektere og slepebåt som årlig tar opp omtrent 500 båtvrak fra havets bunn. I 2019 fikk bedriften politikeres tillatelse til å bygge en ny hall på 4400 kvadratmeter og 13,5 meter høy for sanering av båtvrak. Det er nødvendig fordi miljømyndighetene krever at båtene må demonteres innendørs. Her demonteres båter ved at bensintanker, giftstoffer og elektronikk tas ut. Deretter klippes båtene opp maskinelt, og sendes til videre behandling så metallene kan gjenbrukes.

Båtene som kommer inn til opphugging er stort sett fra Oslofjordområdet. Kambo Marina har også avdelinger i Skien og på Skarnes hvor det tas imot båter til opphugging Kambo Marina AS er det største bergingsfirmaet i Oslofjorden.

Selskapet har bred erfaring og nødvendige tillatelser og sertifikater til å berge, heve og hugge båter som er/burde være ferdig med livet til havs.Kilder:

  • Marinaens hjemmeside
  • Kjetil Svelland til Moss Avis

EV