Larkollen skole

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Larkollen skole er blitt utvidet flere ganger, og har Larkollhallen som nærmeste nabo. Foto: JK (2020)

Larkollen skole, Støtvigveien 59, har ca 140 elever og 17 lærere. Skolen tilbyr leksehjelp til elever som ønsker det.

Larkollen skole ble først etablert i huset som nå har adresse Billmannsbakken 52 i 1841. Tre år senere flyttet skolen til i et hus i Lersbaugen. Dette huset hadde to rommelige værelser, kjøkken og kjeller og tjente som skolehus og bolig for læreren.

Larkollen var den første skolekretsen i Rygge som fikk faste, egne lokaler. skolen ble bygget på Støtvigjordet. Den nye skolen ble ferdig og innviet i 1855. Til å begynne med ble den drevet privat. Skolekretsen måtte selv betale for driften og nedbetale lånet for skolebygningen. Først i 1868 ble skolen kommunal.

Denne skolen brant i 1946. Elevene måtte da gå på skole i bedehusene Emmaus og Betel frem til den nye Larkollen skole sto ferdig høsten 1949. Senere er Larkollen skole blitt utvidet mange ganger, blant annet i 1980/81, 1997 og 2002, for å få plass til alle elevene etter hvert som stadig flere familier flyttet til Larkollen.

Larkollen skole under den store utvidelsen i 1980. Arkivfoto: Moss Avis

Dagens skole har Larkollhallen som nærmeste nabo, der skolen har all undervisning i kroppsøving. Uteområdet gir mange muligheter for undervisning, det finnes bl.a. en permanent lavvo på ca 50 m2, en ballbinge, et lite skateanlegg, akebakke og skibakke om vinteren og BMX-bane. Alt er kommet i stand ved dugnader fra skolens foreldre og ildsjeler i nærmiljøet.

Larkollen skole låner også ut lokaler til LAKK, den lokale, foreldredrevne fritidsklubben, og skolen har et nært samarbeid med Larkollen Idrettslag og andre lokale lag og foreninger.


Kilder:

  • Magne Berggren: Rygges historie III
  • Rygge kommune
  • Rektor Eling Been / Nanna Olsen
  • Torbjørn Lyby i Rygge Historielags tidsskrift "Ryggjof XI", 2019.

EV og JL