Larkollen vel

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Larkollen vel ble etablert i 1931. Det aller første møtet ble holdt på Støtvig hotell, og den første formannen i velforeningen var Lars Bjarne Vold. Velforeningen har jobbet for mange saker gjennom årene. Det var velet som kjempet frem å få postombæring i Larkollen, iallfall om sommeren til å begynne med. Larkollen vel har arrangert Larkolluka i mange år, før Show teamet overtok. Velforeningen var også sterkt engasjert da Tankanlegget skulle etableres på Larkollen. Larkollen vel har fungert godt i snart hundre år. I denne tiden har vellet engasjert seg i mange viktige saker for Larkollens beboere og gjester. Fra perioden etter 1930-årene vet vi ikke så mye om vellets aktiviteter fordi en del av dokumentasjonen har forsvunnet. En kiste med alle loggbøkene befinner seg nok på et loft eller i en kjeller i Larkollen!

Årsmøtet holdes i første kvartal, og alle medlemmer inviteres til å bli med på dette. Forslag eller saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Mer om foreningens vedtekter og tidligere saker finner du på nettsiden http://www.larkollenvel.no/Larkollen_Vel/Hjem.html

Alle innbyggere, både fastboende og hyttebeboere, samt andre interesserte innen velområdet kan være medlemmer. Medlemskapet omfatter husstanden. På medlemsmøter og årsmøter har alle tilstedeværende medlemmer stemmerett.

Kilder:

  • Moss Avis
  • Knut A. Nilsen
  • Velforeningens hjemmesideEV)