Moss Rygge Fellesvannverk

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Moss Rygge Fellesvannverk ble anlagt på Kjellerød i 1969. Til å begynne med var vanninntaket lagt i Vestfjorden i Vansjø, men på grunn av dårlig vannkvalitet ble inntaket flyttet til Grimstadstøa i Storefjorden i Råde. Opprinnelig var også Råde og Rygge med, men de trakk seg ut etter kort tid. Vinteren 1982 ble det lagt en overføringsledning til anlegget på Kjellerød. Der ble et fullrenseanlegg tatt i bruk 1985. Fire år senere ble vannverket en del av MOVAR.

Kilde:

  • Magne Berggren: Rygges historie III

---

EV