Moss Venstre

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Moss Venstre ble stiftet den 11. februar 1884 under navnet Liberal forening for Moss by og omegn. Partinavnet ble ganske raskt Venstre – Moss Venstre. Ved stortingsvalget i 1891 ble partiets kandidat, grosserer Henrik Andreas Reinert, valgt til stortingsrepresentant. Ved neste valg i 1894 fikk partiet innvalgt glassmester Oluf Iversen, men dette var partiets siste representant fra Moss (valgt sammen med Drøbak). Han satt til 1906.

Blant ordførerne hadde Venstre ordføreren i 1890 med før nevnte H. A. Reinert. I Moss herred (Jeløy herred fra 1919) var venstremannen, skipsreder Richard Peterson, valgt til ordfører i årene 1882 - 87. Etter H. A. Reinert har ikke det rene Venstre hatt noen ordfører i Moss. Byen fikk også partiet Frisinnede Venstre, men medlemmene der samarbeidet med Høyre ved valgene fra 1910 til 1922.

Fra 1925 til 1931 var Moss Venstre en del av Det borgerlige partis liste ved valgene her i byen. I årene etter 2. verdenskrig har partiets antall representanter i Bystyret svingt mellom 1 og 2. Ved valget i 2011 fikk Venstre 2 representanter i Bystyret.


Kilder:

  • J.R. Schreiner: Moss 1814 - 1914
  • Moss Bys Historie, bind 3 (Moss 1994)
  • Per Edfeldt: Kort lokalhistorie til bruk i skolenArtikkelen er skrevet av: Per Edfeldt (PE)