Moss Voks

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Moss Voks - Moss Voksenopplærings - og kvalifiseringssenter, Skolegata 2, holder til i Allaktivitetshuset på Skarmyra. Moss Voks har flyktningetjeneste med introduksjonsprogram, opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne og logopedisk hjelp. Moss Voks har også ansvaret for å bosette mindreårige flyktninger. I 2018 har samtlige enslige mindreårige asylanter som har fullført integreringsprogrammet i Moss fått fast jobbe eller er i utdanning. Voksne som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, har rett til spesialundervisning. Denne retten gjelder også for voksne som har særlige behov for å kunne utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter.

Før kommunen gjør vedtak om spesialundervisning, skal det foreligge en sakkyndig vurdering av de særlige behovene til søkeren. Vurderingen skal vise om søkeren har behov for spesialundervisning og hvilket opplæringstilbud som bør tilbys.

Kilder:

  • Moss Kommune
  • Moss Avis

Skrevet av Elisabeth Vogt (EV)