Moss og Rygge lotteforening

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Moss og Rygge lotteforening er en sammenslutning av Moss lotteforening og Rygge lotteforening.

Moss lotteforening ble stiftet i 1929, som landets tredje lotteforening. Da under navnet "Norsk Kvinners Frivillige Verneplikt. Før krigen arrangerte de kurs for militære kokker, kurs i gassvern, og sanitetskurs for sivile. I 1940 kjøpte de for innsamlede midler et feltlasarett med 27 senger. I 1945 endret de navnet til Norges Lotteforbund, det skjedde på forbundets landsmøte i Larkollen. 1947 inngikk lottene en avtale med Heimevernet og en av de første oppgavene var å hjelpe til med innrullering av HV-mannskaper. Senere hadde de forpleining for HV.

I 2000 var det nesten ikke medlemmer igjen, og i 2004 slo foreningen seg sammen med Rygge lotteforening.

Rygge lotteforening er en av de yngste i Østfold, den ble startet i 1950 etter anmodning fra Rygge HV-område. Også de hadde et nært samarbeide med HV-området. Ryggelottene hadde også et nært samarbeide med Rygge flystasjon. Lottene fikk først eget lokale på Lille-Rygge, men holder nå til på Søvde Lager.

Moss og Rygge lotteforening er aktive innen sanitets- og førstehjelps-beredskap på både små og store arrangementer. Foreningen satser på instruktørvirksomhet innen førstehjelp og hjertestarter og driver utstrakt kursvirksomhet.

I 2019 åpnet Norges Lotteforbund for å ta imot mannlige medlemmer.

7. mai er Lottenes Dag.

Kilder:

  • Foreningens hjemmeside
  • Moss Avis

---

EV