Navestad

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk


Navestad gård, gårdsnr 179, bruksnr.1 eies av Anne Marit og Knut Upsaker. Nåværende eiere overtok gården etter Kåre Navestad i 1989. Gården består i dag av 280 da dyrket mark og 700 da skog. Tømmerøya i Vansjø hører til gården. Fram til 1975 var det besetning med kuer på gården. Fra 1990 til 2015 ble det dyrket korn, poteter og kål. I dag dyrkes det såkorn på kontrakt med Felleskjøpet. Gården er tilknyttet Kirkebakken Vanningslag som henter vann fra Vansjø. Gårdens nedskrevne historie går tilbake til år 1420. Ble underlagt Værne Kloster – antagelig på slutten av middelalderen. Ble fri fra Værne Kloster i år 1750. Hovedbygningen på gården er fra tidlig 1800-tallet.

Kilde:

  • Knut Upsaker

....

OG