Orkerød

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Orkerød administrasjonsbyggningen. (2018) Foto JK
Orkerød parken på nedsiden av administrasjonbygget. (2018) Foto JK

Orkerød, boplass på Jeløy i Moss allerede 6000 år f. Kr. I middelalderen ble gården Orkerød skilt ut fra Torderød gård. Gården Orkerød lå øde i 150 år etter Svartedauden. Men på begynnelsen av 1500-tallet bodde det folk her igjen og drev gården. I 1896 kjøpte Frimurerne eiendommen og brukte den til barnehjem, med egen skole. Hovedbygningen brant i 1920 og ble bygget opp igjen i 1926.

I 1958 ble barnehjemmet nedlagt og institusjonen ble i stedet brukt til hjem for barn med utviklingshemming, frem til HVPU-reformen i 1991. Fra 1954 og seks år fremover ble deler av eiendommen stykket ut til boligtomter, og Moss Boligbyggelag bygget til sammen 206 leiligheter i hagen og på Balaklava. I 1954 kjøpte Oslo kommune en del av eiendommen og brukte den til sentralhjem for psykisk utviklingshemmede. Dette ble nedlagt i 1990, og Moss kommune overtok eiendommen året e tter vederlagsfritt. Moss kommune brukte i noen år huset til diverse kontorer og noe til kursvirksomhet, men i de senere år har huset stått ubrukt, og vi kan se forfallet dessverre. Direktørboligen huset i noen år 5-6 beboere, men i 1998 ble den boligen solgt privat. Området er i dag fullt av liv med stort sykehjem, barnehage og små boliger for psykisk utviklingshemmede. De fleste bygningene leies bort. Administrasjonsbygningen har stått delvis tom i flere år, nå leies noe ut til kunstnere innen maling, foto og lyd. Orkerødparken er regulert til Spesialområde for bevaring.


Se også: Orkerød gård, Balaklava, Justus, Hemsen

Kilder:

  • Leif R. Andressen: Moss Bys Historie 1
  • Vansjø Boligbyggelag
  • Henry Fredheim: Orkerød hjem for åndssvake
  • Bengt Olimb, MKEiendom
  • Kulturminner, Moss HistorielaagEV