Personalpartner

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Personalpartner ligger i Carlbergveien 5 i Rygge, med en avdeling i Torggata i Moss sentrum og Bruktmarkedet i Carlbergveien 5. Opprinnelig het firmaet Masvo siden 1990, men skiftet navn til Personalpartner i 2012. Bedriften eies av kommunene Moss, Råde og Våler.

Bedriften har 90 arbeidsplasser for varig tilrettelagt arbeid, 190 tiltaksarbeidsplasser for mennesker som trenger tett oppfølging 45 tiltakplasser for arbeidsforberedende trening og 21 lærekandidater. De fast ansatte i Personalpartner skal legge til rette for at mennesker som er utenfor det ordinære arbeidslivet likevel kan delta aktivt. I tillegg til utredning av den enkeltes arbeidsmuligheter får deltakerne generell opplæring i personlig økonomi, nettvett, kosthold og fysisk aktivitet, driver Personalpartner også Carlbergveien Bruktmarked og bakeriet Samvirket i Moss sentrum.

Masvo ble etablert i 1990 i forbindelse med reformen for psykisk utviklingshemmede, men er senere utviklet bedriften seg til å omfatte mange flere.

Nå driver Personalpartner med arbeidsinkludering gjennom ulike tiltak som er tilpasset den enkeltes behov. Noen får tilbud om Arbeidsforberedende trening, der de får hjelp og støtte til å komme seg ut i ordinært arbeid. Noen får individuell oppfølging for å skaffe seg eller beholde arbeidet sitt. Noen får varig tilrettelagt arbeid i en skjermet virksomhet. Lærekandidater kan få videregående opplæring tilpasset bedrift.

Personalpartner har nå 13 interne arbeidsstasjoner med varierende oppgaver, alt fra vaskeri, renholdsarbeid, bruktmarked, snekker- og vaktmesterarbeid, datahjelp og hjelpemiddelformidling til vaskeri, brødbaking og friskliv.

Personalpartner samarbeider med bedrifter i Moss og omegn om arbeidsutprøving og rekruttering.


Kilder:

  • Kristian Leines
  • Moss Avis
  • Dagsavisen Moss DagbladEV