Rødsåsen naturreservat

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Rødsåsen med utsikt mot Bastøya og Horten. (2013) Foto JK

Rødsåsen naturreservat ligger innenfor Søndre Jeløy landskapsvernområde i Moss, i dets sydvestre del, vest for Alby. Her var det bosetting allerede i eldre steinalder. Utsiktspunktet på Rødsåsen ligger 70 meter over havet. Området er på 318 dekar og ble besluttet vernet i 2002. Formålet med vedtaket var å verne et interessant barskogområde og samtidig sikre et eksponert beliggende utsiktspunkt ved Oslofjorden. Død ved må ikke fjernes fra naturreservatet.

På 1700-tallet var Rødsåsen en del av en signallinje som gikk fra Akershus festning til Fredrikstad, via Larkollåsen og Tombåsen i Råde. Signalmastene med bommer og seilduksflagg ga optiske signaler, men var hardt utsatt for vær og vind.

Turen til Rødsåsen starter ved Alby gård og følger merket kyststi ned hovedstien mot Bredebukt. Ta raskt av fra denne til høyre og følg skogstien som er merket til Rødsåsen. På toppen er det praktfull utsikt utover Oslofjorden og Gullholmen.

Rødsåsen var et vetested i 1600-1700-årene. Rester av murer tyder på at åsen en gang har vært en befestet bygdeborg. Fremdeles finnes det rester etter bosetting, den eldste fra eldre steinalder. I lia sør for Rødsåsen ligger et fossilt kulturlandskap med hustufter, rydningsrøyser og gjenlagte åkre. Området er så å si sammenhengende helt ned til bukten.

Områdets størrelse og antallet tufter gjør det mulig at det var en ødegård her som i senere tid ble utlagt til husmannsplasser.


Kilder:

  • Moss Bys Historie, bind 1 (1984)
  • Frans-Arne Stylegar
  • Fylkesmannen i Østfold
  • Østfold fylkes historieArtikkelen er skrevet av: Egil Lund (EL) og Elisabet Vogt (EV)