Rørvika

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Rørvikbryggable bygget for fiskebåtene, men lystbåtene har også sneket seg inn. Foto: ES (2020)

Rørvika i Larkollen. Bukt som går inn 1 km fra Oslofjorden mellom Engholmen og Hvitnes.

Blir også kalt Rørvik eller Rørvikbukta. Innerst i vika, særlig der Støtvigbekken munner ut, er det rikelig med siv av typen takrør, og denne planten har gitt bukta navn. Rørvik som stedsnavn finnes mange steder i Norge, og svært ofte er det slikt siv som er opphav til navnet. Takrør (Phragmites communis) har ikke hatt noen praktisk betydning hos oss, men i sørligere land blitt mye bruk til taktekking.

Fiskerhavn med garnloft og tilhørende boder ved Knarrebaugen. Nytt garnloft ble bygd sist i 1981, det ble herjet av brann 7. desember 1987, gjenreist året senere i samme skikk. Den opprinnelig bryggen ble utvidet som molo av Kystverket med plass til yrkesfiskere. Kommunen forlenget moloen for å gi plass til gjestebrygge for allment bruk.


Kilde:

  • Norsk StadnamnleksikonKAN