Roer Søndre

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Roer Søndre er en av Roer-gårdene.

Roer Søndre eies i dag av Elisabeth Roer og Finn Walland. Elisabeths familie har eiet gården fra 1787, det vil si i 8 generasjoner. Elisabeth og Finn driver fremdeles gården, men de har overlatt gårdens hovedbygning til datteren og hennes familie og har selv midlertidig flyttet ut i bryggerhuset. De planlegger å bygge kårbolig. Gårdens eksisterende bygninger er fra perioden 1915 - 1925 og er i god stand.

Hovedproduktene er korn (bygg og hvete) og frilandsagurker. Roer Søndre har også litt skog. Ellers er det på gården noen ender og høner, mest til hygge og bekjempelse av brunsnegler.

Produksjonene har variert litt med årene. Inntil 1999 produserte gården også poteter, men senere har eierne spesialisert seg på agurker og fylt på med korn.

Agurkproduksjonen er basert på kontraktproduksjon for Orklas fabrikk ved Rygge stasjon. Produksjonen foregår fra Jeløy til Fredrikstad på ca. 25 gårder og gir 1200 tonn årlig. Det utgjør 60 % av agurkproduksjonen i Norge. Agurkproduksjonen er varmekrevende og bruker den beste delen av sesongen. Såing eller planting skjer i mai og innhøstingen fra juli til ut i august. Arbeidet krever stor manuell arbeidsinnsats og er for det meste basert på utenlandske sesongarbeidere, særlig fra Øst-Europa og Vietnam.

Tidligere var havre et viktig kornslag i Rygge, men i de senere år har det kommet inn i landet et nytt plagsomt ugras, hønsehirse. Det har sannsynligvis kommet til Norge med urene såvarer. De ugrasmidlene som kan brukes mot hønsehirse, dreper dessverre også havre, mens bygg og hvete tåler disse ugrasmidlene.


Kilder:

  • Elisabeth Roer, Finn Walland


IE, AS