Rygge Arbeiderparti

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Rygge Arbeiderparti

Rygge Arbeiderforening fikk sine første representanter i kommunestyret i 1898, men først i 1919 ble Rygge Arbeiderparti stiftet. Det var mange arbeidere som bodde i Klommesten og Ørehavna, som den gangen hørte inn under Rygge kommune. De krevde blant annet å få vei for skolebarna fra Ørehavna til Høiden skole.


Rygge Arbeiderpartis Kvinneforening ble stiftet i 1913. Året etter ble Ørehavna Arbeiderungdomslag stiftet, det som ble forløperen til Rygge AUL.


Arbeiderpartiets fremgang i Rygge skjedde på bekostning av Venstre. Men rundt 11920 ble Arbeiderbevegelsen sterkt radikalisert. Det førte til splittelse i partiet, som ble delt i tre, men Rygge Arbeiderparti og Rygge Sosialdemokratiske Arbeiderparti slo seg sammen igjen i 1927. Da ble Ap Rygges største parti. Men det tok enda ti år før Rygge Arbeiderparti fikk over 50 prosent av stemmene ved kommunevalget og fikk Oscar Kallum som sin første ordfører. Senere har stemmetallene gått opp og ned.


I mange år delte Arbeiderpartiet Folkets Hus med Småbrukerlaget, først i 1952 overtok partiet huset helt. Økonomien gikk opp og ned, og Folkets Hus på Bredsand ble etter hvert solgt.


Etter krigen ble de fleste fagforeningene i Rygge kollektivt innmeldt i Arbeiderpartiet. Arbeidernes Opplysningsforbund ble etablert i 1957, men ble slått sammen med Moss i 1970.


10. februar 2018 ble Moss og Rygge Arbeiderparti slått sammen.Kilde:

  • Rygge Arbeiderparti 90 år
  • Rygges historie IIIArtikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt (EV)