Rygge Næringspark

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Rygge Næringspark ved Halmstad Bru nær E 6 og Flyplassveien. Her er et hundre dekar stort område hvor det er en stor bredde av muligheter innenfor veiservice, matservering og bevertning, hotell, kontorer, bilutstillingslokale, og bilutleie, samt flyplassrelatert logistikk. Området eies av Loe Utvikling, en del av Loe-gruppen som er Norges største produsent av betongvarer til vann- og avløpssektoren og prefabrikkerte betongelementer til bygg- og anleggsbransjen. Loe Utvikling har tidligere utviklt flere handelsområder på Østlandet.

I første fase er det nå klart for en utbygging av ca 100 daa tomtearealer, med til sammen 40-50.000 kvm bygningsmasse.

20 av målene har Volmax AS kjøpt som et ledd i den strategiske satsningen på eiendommer som er tilpasset bedriftens lastebil- og bussvirksomhet. Bensinstasjon og en hurtigladestasjon for opptil 40 elbiler samtidig.

Kilder:

  • Rygge kommune
  • Rygge Næringsparks hjemmeside
  • Vomax' hjemmeside

---

EV