Søndre Jeløy landskapsvernområde

Fra Moss byleksikon
Sideversjon per 20. mar. 2024 kl. 16:59 av EV (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Søndre Jeløy landskapsvernområde ble opprettet i 1983. Det omtales som Østfolds mest storslåtte herregårdslandskap (selv om det ikke er noen herregårder her) av dansk type, med lav horisont, sjøutsikt, monumental løvtrevegetasjon markante alleer og trerekker, historiske hager, strandenger, sand- og rullestensstrender og et nettverk av turstier.

Området omfatter ca. 4,5 km2 sydvest på Jeløy, fra og med Reieråsen. Ferdselsregler ble fastsatt av Moss bystyre i 1994 og stadfestet av fylkesmannen i Østfold 25.5.1994. Fylkesmannens miljøvernavdeling er forvaltningsmyndighet. Riksantikvaren beskriver landskapet på Søndre Jeløy som ett av Norges mest helhetlige og best bevarte lystgårdslandskap. Av særlig kulturhistorisk verdi er parkanleggene på Alby, Grønli og Reier. Til gårdene er det knyttet historiske alleer og gamle steingjerder. Lavabergartene på Søndre Jeløy er "bare" 25 millioner år gamle. De forvitrer lett og har gitt en god landbruksjord.

Ferdsel gjennom private gårdstun i Søndre Jeløy landskapsvernområde og Rødsåsen naturreservat er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt med motorisert ferdsel på stier, veier i innmark og skogsveier, parkering langs de private gårdsveiene, telting eller parkering av campingbiler/campingvogner over natten, ridning eller annen bruk av hest. Hunder skal føres i bånd hele året.

Sykling er tillatt på turveier som er merket "gang-/sykkelvei". På turveier merket "gangvei" og på stitråkk er sykling forbudt. All sykling skal skje på de gåendes premisser. Bålbrenning er forbudt hele året. Unntatt fra forbudet er bålbrenning på merkede bålplasser, samt ved sjøkanten på sand- og rullesteinstrand i forsvarlig avstand fra brennbar vegetasjon. Det er forbudt å sanke ved fra stående trær. I strandsonen og den innenforliggende verneskogen er all vegetasjon fredet. Forvaltningsmyndigheten for landskapsvernområdet kan forby plukking av plantearter som er sårbare i området.

Innenfor landskapsvernområdet finnes også tre naturreservater, nemlig Rødsåsen naturreservat, Reieråsen naturreservat og Grønliparken naturreservat.


Kilde: Fylkesmannen i Østfold.


EL og EV