Skolt

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Skolt Holding AS, Vålerveien 381, Moss ble i 1986 etablert som paraplyfirma over selskapene Brødrene Skolt, Moss Pukkverk AS, Vestby Pukkverk, Sarpsborg Pukkverk, Råde Pukkverk, Skolt Betong og Skolt Eiendom. Siste skudd på stammen er Skolt Miljøpark, som satser på å bli mottak og gjenbruk for jord- og steinmasser. En avtale med Bane Nord som skal sprenge jernbanetunnel gjennom Moss, gir selskapet en god start med å ta imot 1,2 millioner tonn stein og 750 000 tonn med løsmasser. Brødrene Skolt startet opp i 1951 og i 1963 etablerte de sitt første pukkverk i Moss. Senere har det blitt pukkverk både i Sarpsborg, Råde og Vestby.

Etter hvert som pukkverksdriften holdt stø kurs, ønsket Brødrene Skolt AS flere bein å stå på. I 1983 kjøpte selskapet en tomt på 23 dekar på toppen av Solgaard Skog i Moss for å satse på eiendom. Satsingsområdet er kombinasjonseiendom og utviklingsprosjekter langs E6 og hovedveier inn mot Østfold-byene.

Skolt har inngått en avtale med Bane Nor om å ta i mot 2 millioner tonn steinmasser fra jernbaneutbyggingen gjennom Moss. Planen er at massene skal deponeres i en "miljøpark" under 300 meter fra Vansjø, hvor steinen skal knuses og bearbeides. Det som ikke kan brukes, kan legges i en over 20 meter høy voll i skogen mot Vansjø. Dette har vakt sterke reaksjoner blant folk som ferdes i Vansjø.

Kilder:

  • Bedriftens hjemmeside
  • Endre Skolt: Historien om Arne Skolt og brødrene Skolt fra Svinndal.
  • Moss Avis

---

Skrevet av Elisabeth Vogt (EV)