Støtviggårdene

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Støtviggårdene


Disse tre gårdene, Nedre S., Mellom S. og Store S. ligger i Støtvigdalen. For rundt 2000 år siden var havnivået 10 meter høyere enn i dag, og denne dalen var altså på den tiden en grunn sidearm til Oslofjorden som da strakk seg helt opp til Buberg.

Dette kan forklare selve navnet Støtvig: Hvis vi følger 10-meters koten på dagens kart ser vi at Store Støtvig kan ha vært ryddet ved det som en gang var en "stutt" vik. Dette antydes av navneforskeren Oluf Rygh, som skriver: Maaske opr. Stuttvik, den korte Vik; som Mellemform maatte da forudsættes Styttvik.


Støtvig-navnet forbindes i dag like gjerne med hotellet i Lersbaugen, Støtvig Hotel, men hotellnavnet har sin egentlige opprinnelse ved at grunnleggeren Ole Støtvig kom fra gården Store Støtvig.


Kilde:

  • Oluf Rygh: Gaardnavne i Smaalenenes AmtArtikkelen er skrevet av: Knut A. Nilsen (KAN)