Statens Hus

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Statens hus fikk et påbygg i 2018 for å huse Sivil Klareringsmyndighet . (2019) Foto JK.
Statens Hus i Moss langs Vogts gate en vinterdag i 2014. Fotograf: Bjørn Wisth

Statens Hus i Moss er fra 1. januar 2019 hovedsetet for det nye fylkesmannsembetet Oslo og Viken, etter at Oslo/Akershus, Buskerud og Østfold ble slått sammen. Hovedkontoret til fylkesmannen i Oslo og Viken ligger i Moss, men med kontorer også i Oslo og Drammen. Valgerd Svarstad Haugland er den første Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Administrasjonen i Moss har hovedansvaret for helse og beredskap. Drammen vil få hovedansvar for landbruk og miljø, mens Oslokontoret skal ha hovedansvaret for vergemål, barnehager, utdanning og juridiske spørsmål.

Etter at Østfold fylkeskommune vedtok å flytte fylkeskommunens administrasjon fra Moss til Sarpsborg, ble det tatt initiativ til å samle alle statlige etater i ett hus i Moss. Tomtevalget falt på Vogts gate 17, der sykehuset hadde flyttet ut.

Planleggingen kom i gang i 1985. Men byggingen ble forsinket og huset sto ikke ferdig før i 1993. Det rommet alle fylkesmannens kontorer.

Sivilarkitekt Jan Jansen hadde ansvaret for planleggingen.

Frem til 2018 hadde Statens Hus to leietakere: Fylkesmannen i Østfold og Skatt Øst. Men så flyttet skattekontoret til Verket og lokalene i Statens Hus ble overtatt av Sivil Klareringsmyndighet som er direkte underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. I den forbindelse ble det også bygget på en ekstra etasje.


EL ogEV