Tollboden

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Tollboden ved Kanalen som i dag huser Peppes Pizza. (2019) Foto JK.
Kanalområdet med Tollboden (rød murbygning midt i bildet) fra 1859, her fotografert fra lufta i 2006. Foto: Moss Dagblads arkiv / Moss by- og industrimuseum. Fotograf: Ernst Rolf

Tollboden har adressen Jeløygata 2 og ligger på fastlandsssiden av kanalen. I 1587 fikk Moss egen tollskriver. På den tid lå byens tollbod (ifølge L. Opstads bok ”Moss Jernverk”) på Nordbakke, det vil si på nordsiden av Mosseelvas utløp. Senere ble tollboden flyttet minst én gang, og frem til bybrannen i 1858 lå den i Henrich Gerners gate (senere ommatrikulert til Storgata), der hvor A/S Raade Skofabrikk holdt til – ved siden av Gudegården.

Konsumpsjonsskatten ble opphevet i 1828, og betjentene gikk over til tollvesenet og kontorene til tollvaktstuer.

Da den gamle tollboden strøk med i bybrannen, ble den nye Tollboden ved kanalen bygget i 1859. Kanalen var åpnet for trafikk noen år tidligere, den 6. november 1855, hvilket gjorde det naturlig å legge den nye stasjonen for tollklarering nær skipsfartens nye ferdselsåre gjennom byen. Moss fikk en formidabel vekst i skipsfarten i disse årene, både i kysttrafikk og på Kontinentet.

Tollboden ble nedlagt som tollsted i 2003. To år senere, i 2005, ble lokalet tatt i bruk som restaurant. I dag (2014) holder Peppes Pizza til i lokalene. Tollboden ble fredet i 2013.


Se også: http://www.artemisia.no/arc/historisk/moss/jelogaten.2.html


Kilde: