Trolldalsbekken

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Trolldalsbekken har sitt utspring ved Peer Gynts vei - ikke langt fra sykehuset - og renner langs Osloveien til Kambobukta. Rett nord for fotballbanen møter den Kambobekken. Deler av bekken er lagt i rør. Det har vært et variert dyreliv langs bekken med både bever og ørret, men bekken har vært svært forurenset med sigevann fra den gamle fyllplassen. Her er det blant annet giftige konsentrasjoner av ammoniakk. Kommunen mener at forurensningen bant annet kommer fra nabobedriften Contiga. På den tidligere fyllinga i Trolldalen har det ligget slengt alt fra gamle bilvrak, husholdningsavfall, industriavfall og mye miljøgifter.Kirkens Bymisjon har ryddet opp og fjernet over 30 tonn med søppel fra bekken. De har hentet opp sykler, trillevogner og møbler fra bekken.

I juvet bak Kambosenteret er det laget en 140 meter lang bro i tre med lyssatt gelendere. Dette er nå en del av den 3 km lange stien fra Kambo Marina til Kambosenteret.

Nå blir bekken restaurert. Det skal bygges et nytt naturbasert renseanlegg. En 600 meter lang tilleggskanal skal samle opp sigevannet fra fyllinga og sende det rett inn i renseanlegget. Et nytt og større renseanlegg skal fjerne jern og andre tungmetaller. Målet er å få sjøørreten tilbake.


Kilde:

  • Moss AvisEV