Værlegata

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
De fleste gårdene i Værlegatas øvre del er senempirehus bygget i 1830-50 årene. Eldst er Agnaltgården, Værlegata 9 (t.h.), som ble bygget i 1825, mens den store murbygningen nedenfor (Værlegata 11) er fra 1878. Huset t.v. er Værlegata 6. Fotograf: Bjørn Wisth, 2014.
Værlegata, utsnitt av flyfoto fra 2006. Gata gikk fram til 2019 fra rundkjøringen i Kransen og Bedehuset sørover til Klevberget. Alle hus i Værlegata sør for Nyquists gate ble revet i 2019 til fordel for den nye jernbanetraseen. Foto: Moss Dagblads arkiv / Moss by- og industrimuseum. Fotograf: Ernst Rolf
Værlegata, tidlig på 1900-tallet, sett nordover mot Kransen. Husene ble oppført 1830-50 og er fortsatt en typisk småbygate, her brolagt med runde kampestener. Fotokilde: J. H. Vogt, Moss som den var.

Bydel Sentrum, navnet ble bestemt i 1907, men gateløpet er mye eldre. Gata ble opparbeidet i 1836 og ble da kalt "Kugate". Værlegata går til 2019 fra Kleberget til Kransen, der den er stengt for utkjøring. I perioden fra januar- april 2019 ble alle husene i Værlegata sør for Jernbanegata/Nyquists gate, (dvs. det som på folkemunne ble kalt Nyquistbyen), revet, til fordel for den nye jernbanetraseen og jernbanestasjonen, som skal stå ferdig i 2024.

Den øverste delen av Værlegata står som før. Dette er vedtatt som et verneverdig gateløp og bebyggelse i Verneplanen for Moss.

Værla kommer av det gamle ordet Vedelen, som betyr vadestedet. Det var navnet på hele området som ble gjennomskåret av kanalen i 1856 (Værlen og Sanden).

Værla er i dag navnet på bukta mellom Jeløy og fastlandet, sør for kanalen.

Værlegata er fra høsten 2023 stengt for all trafikk de neste fire - fem årene på grunn av utbyggingen av jernbanens dobbeltspor.


Artikkelen er skrevet av J.L. og EV


Les mer Kulturminnekartet: Agnaltgården