Vardåsen naturreservat

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Vardåsen naturreservat i Rygge på satelittbilde hentet fra Google Earth. BW (2020)

Vardåsen naturreservat: Vardåsen med sine 89,5 m.o.h. er Rygges høyeste punkt og det første stedet i Rygge som dukket opp av havet etter istiden. I det ellers flate landskapet er åsen synlig på lang avstand for sjøfarende som kommer inn Oslofjorden. Skogforskere antar at dette er ett av de mest urørte skogområdene i Østfold. De eldste furuene som er aldersbestemt på Vardåsen, er fra ca. 1850. Vardåsen ble naturreservat i 2010.

Flere steder er jordsmonnet oppe på åsen så karrig at verken gran eller lyng klarer seg. Her trives derimot mange lav­arter, og denne skogtypen kalles derfor lav­furuskog. Der jordsmonnet er litt bedre, begynner gran og løvtrær å blande seg inn, og på bakken finner vi ulike typer lyng og mose. I noen dalsøkk, og rundt foten av åsen, finner vi den beste og dypeste jorda, og her er det storvokste grantrær som dominerer skogbildet. Her finnes også imponerende eksemplarer av bjørk og osp.Det er funnet nærmere 500 forskjellige sopper på Vardåsen, og antall insektarter er trolig flere tusen. Alle artene danner et økosystem som er så komplisert at vi aldri vil klare å få full oversikt over det.

I furuskogen trives toppmeisa, mens fuglekongen og svartmeisa foretrekker granskogen. Dersom man hører ”øksehogg” inne på åsen, kan det være den store og kraftige svartspetten som hakker seg inn til stokkmaurene i en trestamme. Store trefliser rundt stammen avslører hvor den har vært på ferde. Lengst sør på toppen av åsen ligger det en fin gravrøys fra bronsealderen (ca. 1700 f.Kr. – 500 f.Kr.)

• All vegetasjon er fredet, også døde trær og busker. • Bålbrenning er forbudt • All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner • Motorferdsel er forbudt • Sykling og bruk av hest er ikke tillatt • Alle fysiske inngrep er forbudt • Teltleirer, idrettsarrangementer og andre større arrangementer er forbudt • Sanking av bær og matsopp er tillatt

Kilde:

  • Lommekjent.no
  • Rygge kommune
  • Rygges historie II

---

Se kart og les mer her: Vardåsen

EV