Voldskogen barnehage

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Voldskogen barnehage Holteveien 4B i Rygge er en etterfølger av Halmstad barnehage som lå ved siden av Halmstad skole. Den ble nedlagt i 2002. Men økt boligbygging førte til at Rygge kommune ville gjenåpne barnehagen i 2017, men nå under administrasjon av skolen. Barnehagen har plass til 24 barn, men kan utvides. Voldskogen barnehage eies og driftes av Moss Kommune. Barnehagen er en del av barnehageenheten Moss Søndre, sammen med Gaupefaret barnehage og Solliskogen barnehage.

Barnehagen har tilgang til blant annet Halmstad skoles inne- og uteområder, skogen, Ryggehallen, Tufteparken og fotballbanen. Barnehagen har to avdelinger: Bikuben (1- 3 år) og Maurtua (3 – 6 år).

Voldskogen barnehage jobber aktivt med å fremme barns fysiske og psykiske helse og ble godkjent som helsefremmende barnehage i mai 2019. En viktig del av dette arbeidet er at Voldskogen barnehage legger til rette en trygg og foreldreaktiv tilvenning gjennom blant annet flere besøksmorgener og en flere ukers tilvenningsperiode.

Kilde:

  • Barnehagens hjemmeside

---

EV