Kirkeparken

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Kirkeparken var opprinnelig Moss' første kirkegård. I 1849 ble det bestemt at bare de som hadde ektefelle begravd der, kunne gravlegges på denne kirkegården etter nevnte år. Kirkegården forfalt etter nedleggelsen i 1849, og i 1876 ble kirkegården delvis omdannet til park selv om gravstedene fortsatt var der.

Den siste begravelsen fant sted i 1884. Ved byjubileet i 1920 kom musikkpaviljongen som gave fra byens sang-og musikkforeninger. Etter 2. verdenskrig (1948) ble alle gjenværende gravsteder fjernet og gravrammer, kors og gravsteiner ble flyttet til øst- og sydsiden av kirken. Hele den gamle kirkegården ble nå park.

Minnesteinen over falne kom på plass i 1949, og en aviskiosk som sto ved Kirkegata nederst i parken, ble fjernet i august 1951. Elgskulpturen i parken ble satt opp i 1957.

Vinteren 2017/2018 åpent en kunstisbane i parken, som ble svært populær. I den forbindelse låner Kirkens Bymisjon ut skøyter til dem som trenger det.

Etter som byen vokste, ble den opprinnelige kirken utvidet med tilbygg. Men i løpet av 1700-årene ble den for liten og dårlig, og i 1779 ble det isteden oppført en korskirke av tømmer, ca 100 meter østenfor, der hvor den nåværende kirke ligger.

Den eldste kirkegård, siste gang benyttet i 1881, ble omdannet til park i slutten av 1870-årene. Etter at dagens kirke ble oppført, er omgivelsene utlagt til park.

I eldre tid lå det et sprøytehus i parken. Den siste begravelsen fant sted i 1884. Sprøytehuset lå før bybrannen i 1858 og noen år etterpå den gamle kirkegårdens nordvestre ende, like overfor kirken. Det var et lite trehus, oppført i 1833. Her ble byens sprøyter, brannseil osv. oppbevart. Huset ble satt opp på den gamle brannstasjonens tomt (i Vogtsgt.) i slutten av 1870-årene.

Musikkpaviljongen i Kirkeparken ble gitt som gave av byens sang- og musikkforeninger til byjubileet i 1920.

M. Peterson & Søns gave ”Den store elgen” av Ørnulf Bast ble avduket i 1957.

Samme år ble Kirkeparken utvidet. Kommunen kjøper frøknene Becks eiendom og river uthuset.
Kilder:

  • Mossiana fra ældre tider (Moss 1926)
  • Moss som den var (Moss 1970)
  • Moss Bys Historie, bind 3 (Moss 1994)
  • Skulpturer i Moss, (Moss 2006)
  • Moss kommune
  • Moss Historielag: Kulturminner

PE og EV