Lille Rygge

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Lille Rygge (gnr 101, bnr 1) er navnet på den flyplassen som okkupasjonsmakten bygde i Rør-området under 2. verdenskrig. Rør Søndre og Rør Vestre ble rekvirert i sin helhet, jordene inngikk i flyplassens område og bygningene ble gjort om til krigsformål. Rør Nordre måtte avgi betydelige arealer.

Anleggsarbeidet startet i 1942, og 15. september 1943 landet det første flyet. Det greide ikke å bremse i tide og for utfor enden av rullebanen. Tyskerne stasjonerte jagerfly av typen Messerschmidt 109 og transportfly av typen Junker 52.

Store deler av Rygge ble tatt i bruk i flyplassens tjeneste.

For eksempel ble våningshuset på Rør Søndre til offisersforlegning. Stabburet på Rør Søndre ble til radiostasjon. I dag står dette stabburet på området til Rygge Museum og Historielag, det inneholder Mosseregionens krigsminnesamling som tilhører Moss og Rygge Forsvarsforening.

Tyske offiserer og mannskaper ble tvangsinnlosjert på mange gårder omkring i bygda. Dessuten ble Røeds Hotell i Larkollen rekvirert og anvendt som forlegning. Noen av skolene i Rygge ble også rekvirert av okkupasjonsmakten. Videre ble det reist et stort antall bygninger til bruk for diverse støttefunksjoner. Disse bygningene ble bygget slik at de så ut som gårdsbygninger.

Flyene ble oppbevart i såkalte splintbokser, mest mulig spredd rundt omkring i bygda. (En splintboks var en rektangulær murbygning uten tak, den kunne beskytte et fly mot en bombe som eksploderte i nærheten, men ikke mot en direkte treffer. Noen av disse splintboksene er fremdeles mer eller mindre intakte.) Det ble bygget taksebaner mellom flyplassen og splintboksene. (En taksebane er en bane hvor et fly kan forflytte seg, for eksempel fra en oppstillingsplass til rullebanen.)

Hangar for reparasjoner og vedlikehold av fly ble reist der Bygdetunet ligger nå. Skinnene for hangardørene ligger fremdeles under og foran scenen.

Men det viktigste var naturligvis rullebanen. Den var 1140 meter lang og 40 meter bred. Hele dette arealet ble dekket med sviller, kalt "flyplassplank", for å få tilstrekkelig bæreevne.

Lille Rygge ble bombet 18. november 1943. Deler av plankedekket på rullebanen ble skadet. Skadene så ikke særlig store ut, men da tyskerne prøvde å fylle bombekratrene, forsvant fyllmassene ned i den bløte grunnen.

Ved kapitulasjonen 8. mai 1945 overtok Milorg vaktholdet på Rygge flyplass og i juni 1946 ble flyplassen nedlagt. De siste tyske soldatene forlot Rygge i juni 1946. Plankedekket ble brutt opp og brukt som byggematerialer for hus i distriktene rundt Rygge.

Sommeren og høsten 1948 torvla Flygeskolen deler av flyplassens landingsstripe. Flygeskolen som var lokalisert på Gardermoen, benyttet deretter Rygge til treningsflyging. Den 1. juli 1949 ble så Flygeskolens befalsutdanning og grunntrening overført til Rygge flyplass. De ekstyske hangarene ble brukt til teknisk vedlikehold.

Luftkommando Østlandet (LKØ) flyttet fra Fornebu til Rygge flyplass høsten 1953. Luftkommandoen holdt til her fram til 15. september 1954 da den nye hovedflystasjonen ble offisielt åpnet og LKØ flyttet inn i nye lokaler der. Fra da av ble flyplassen en integrert del av hovedflystasjonen og kalt Lille Rygge.

Lille Rygge ble etter hvert overtatt av luftvernet. Den fungerte både som mobiliseringslager og vedlikeholdsverksted for våpen og samband frem til den ble lagt ned som militærleir i 2003. Hangar 0007 og 0008 ble fredet i 2004. To år senere ble Lille Rygge solgt til privat aktør.


Kilder:

  • Moss og Rygge Forsvarsforening
  • ForsvarsbyggAS