Mosseporten Miljøenergi

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Mosseporten Miljøenergi AS, Vålerveien 170 i Moss ble etablert i 2008, og slått konkurs i 2014. Bedriften hadde konsesjon på produksjon av elektrisitet og fjernvarme fra Mossesundet til Rødsbrua i Vansjø. MME var eid av det interkommunale Movar, Hafslund Miljøenergi og Fasett eiendom. Senere overtok Sparebank 1 de to sistes eierandeler.

Bedriften leverte fire energikvaliteter; elektrisitet, damp, varmtvann og kuldeenergi på -30 grader. MM drev et kuldeanlegg inne i fjellet, og laget strøm og fjernvarme basert på søppel, geovarme fra fjell og spillvarme fra industrien. De fikk gass fra avfallsplassen til Movar, produserte fjernvarme til sykehus og sykehjem og etter hvert til flere næringsbygg, samt boliger i østre bydel.

Etter økonomiske problemer ble selskapet delt opp og solgt: Fjernvarmenettet med unntak av Vanemområdet er overtatt av Statskraft Varme, som også har forpliktet seg til å kjøpe så å si all deponigass fra Movar. MMEs kuldesentral er solgt til Mosseporten frysehotell. Et utenlandsk selskap har kjøpt biokraftverket. MME som selskap vil bli avviklet eller slått konkurs.


Kilder:

  • Bedriftens hjemmeside
  • Moss AvisArtikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt (EV)