Stabell, Carl Ludvig

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Carl Ludvig Stabell. Bildekilde: Moss kommune / Moss bys historie bind 3

Carl Ludvig Stabell (1840-1914) var gassverk-bestyrer og stadsingeniør. Carl Ludvig Stabell var fra Molde og utdannet seg til ingeniør ved Polytechnicum i Karlsruhe i Tyskland. Han kom til Moss i 1866 som bestyrer for byens gassverk. I 1875 ble han stadsingeniør. Denne stillingen hadde han til sin død i 1914.

Stabell ble etter hvert en meget viktig person i utviklingen av Moss by. I hans tid fikk byen nytt vannverk ved Mossefossen. Faste gatenavn ble vedtatt fra 1882, og det ble bygd ny brannstasjon i Vogts gate i 1876 og et fast brannkorps ble opprettet. Moss FolkeskoleSkarmyra, Pikeskolen i Vogts gate og Middelskolen i Dronningens gate ble bygd, og stadsingeniør Stabell var en drivkraft for alt sammen.

Det største løftet var likevel arbeidet med ny kanalbro. En svingbro sto ferdig i 1888. Stabell gjorde en kjempeinnsats for byen. Han hadde aldri ferie og ingen normalarbeidsdag.


Kilde:Artikkelen er skrevet av: Per Edfeldt (PE)