Storebro

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Storebro som binder sammen Verket og sentrum. På bildet ser man de tre broene over Mosseelva. Møllebroa, Jernbanebroa og Storebro. (2018) Foto JK.
Storebro over Mossefossen. (2020) Foto JK.

Storebro er broa over Mossefossen i Moss. For å spare den gamle broen er det innført kjøreforbud for privatbiler over broen. I desember 2022 ble det også stopp for busstrafikk, broen er i for dårlig stand til å tåle belastningen. Da var det antatt at broen har en bæreevne på 10 tonn. Under en ny vurdering i desember 2022 kom det frem at Storebro bare tåler et akseltrykk på 3,6 tonn, tilsvarende en bil av type stasjonsvogn. Busstrafikken over broen ble umiddelbar stanset.

Allerede i 1221 er det nevnt ei bru i Moss. Da forfulgte Håkon Håkonsons menn en gruppe som kaltes Ribbungene, etter å ha gått i land på Jolund- Jeløy. Ribbungene kom seg unna da de løftet vekk ei bru, så Håkon Håkonsens folk ikke kom videre. Dette må ha vært ei tidlig bru over Mossefossen. Første gang man vet at Moss er nevnt, var i 1399, da ”Morsaæe Brue” ble omtalt i biskop Eysteins fortegnelse over gårder som tilhørte bispestolen.

Siden Middelalderen var Storebro en del av Den Frederikshaldske Kongevei mellom Christiania og København. Broen ble ombygget til steinhvelvbro i 1837. Den blir båret av en underliggende trykkbue av stein. Da riksveien ble lagt om, overtok Moss kommune overtok ansvaret for broen. Framover i tid var det mye krangel om hvem som skulle vedlikeholde Storebro – Jernverket eller Moss by. Fossen og brua markerte grensen mellom Moss og Moss Jernverk. Byen hadde i noen år måttet gjøre alle reparasjoner, men den greide ikke å holde den i forsvarlig stand. Høy flom og forråtnelse kunne sette de reisendes liv i fare. Dette ble altfor meget for borgerskapet alene. Allmuens kjøring av ved og kull til Verket og annen ferdsel var like stor som borgerskapets, hevdet de.

Verket ble innlemmet i Moss i 1876. I 1771 ble brofundamentene bygd opp på nytt i stein og trebrua fornyet. Dette holdt fram til 1837 da trebroa ble bygd om til en steinvelvbru, og i 1938 ble Storebro forsterket med betong. Under storflommen i år 2000 holdt Storebro på å ryke. Da var fossen så stor at vannet kunne ha løftet broa opp. Takket være digre og tunge sandsekker på broa, holdt den.

.
Se også: Lillebro


Kilder:

  • Soga om Håkon Håkonson (Oslo 1963)
  • Fra det gamle Moss (Moss 1901)
  • Glimt fra Moss gjennom 700 år (Moss 1954)
  • Glimt fra veghistorien i Østfold (Statens vegvesen i Østfold 1997)PE og EV