Ferger over fjorden

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Bastø II gjennom Kanalen på vei til Horten i 1920. Postkortutgiver: Sæbbøs Bokhandel

Fergetrafikk over Oslofjorden (Folden) har eksistert i mange hundre år. De eldste kildene nevner en forbindelse mellom TronvikJeløy og Løvøya nord for Horten allerede i 1582.

Fra 1712 finnes et bevart dokument der det står at Kong Frederik den 4. gir lensmannen i Borre befaling om å la bygge en større ferje, den skal ha plass til 16 hester og 50 mann, for at:

Krigsmænd baade til Hest og til Fods skal komme bequemt over Fjorden,
saavel som ogsaa andre Reisende

I 1817 utstedes kongelig resolusjon av Kong Carl den 13. om at:

Gjæstgiver Hans Jensen, Eier af Gaarden Tronvig på Gjeløen ved Moss,
tilstaaes Bevilling til at besørge Oversætningen fra bemeldte
Gaard Tronvig til Horten i Jarlsberg Grevskab

Det var i disse årene tale om en til to avganger hver vei pr. dag – ved Behov. I 1820-årene begynte fergene fra Moss å gå fra Gernerbrygga i Værlebukta.

I 1874 ble den offentlige fergeforbindelsen med ro- og seilbåter mellom Moss og Horten nedlagt.

I 1884 startet så konsul Richard Momme Peterson en fast fergerute mellom Moss og Horten med dampskipet «Axel», og i 1885 kjøpte han dampskipet «Bastø» (se Bastøfergene) Dette ble starten på en fergeforbindelse som i vår tid er den travleste i Norge, med mer enn 1,5 millioner kjøretøyer og 3 millioner passasjerer pr. år.

Med dagens raske ferger tar overfarten ca. 30 minutter, men i enkelte vintre har fergene hatt store problemer med å forsere isen i fjorden.

Det mest dramatiske tilfellet skjedde med Bastø II fra 22.-27. februar i 1922, båten lå værfast i isen i 5 døgn og måtte få forsyninger sluppet fra fly til mannskap og passasjerer. Også krigsvinterne 1941 og 1942 frøs Oslofjorden til i lange perioder, og flere fergeavganger måtte innstilles.


Kilder:

  • J.H. Vogt: Fra småbylivet i Moss, 1946
  • Mossemagasinet 1982
  • J.H. Vogt: Glimt fra Moss gjennom 700 år
  • Ørnulf Ree, artikkel i Moss Avis 1933JL og EV